RÓLUNK

Mi is az az Egészségügyi Szolgálatok Osztálya (ESZO)?
Ez a weboldal a Hetednapi Adventista Egyház Egészségügyi Szolgálatok Osztályának hivatalos oldala. Az oldal informálni és segíteni szeretné mindazok munkáját, akik az egészségőrzést gyakorolni és tanítani kívánják.

A Magyar Unió Egészségügyi Szolgálatok Osztályának Vezetősége:


Dr. Ősz-Farkas Ernő
A Hetednapi Adventista Egyház Egészségügyi Szolgálatok Osztályának vezetője

Az ESZO munkacsoport tagjai:

 • Dr. Nagy Vilmos - háziorvos
 • Dr. Négyesi Zsolt - pulmonológus
 • Dr. Nagy Sándor - belgyógyász
 • Dr. Nagy András - kutató orvos
 • Dr. Gáspár Róbert - PhD, egyetemi docens
 • Szigeti László - közegészségügyi szakember
 • Dr. Gáspár Zsolt - gyógyszerész
 • Kántor Nóra - gyógytornász
 • Csarnai Mariann - gyógytornász
 • Dr. Szibertné Egyed Gabriella - dietetikus
 • Dr. Hella Zoltán
 • Dr. Bozó Zsuzsanna

 

Az Adventista Egészségügyi Osztály Szervezete és Küldetése
Az Adventista Egészségügyi Szolgálat Osztályának története


Joseph Bates már 1827-ben elkezdett tevékenykedni a mértékletesség ügyéért, azonban közösségi szinten a mértékletességi program megvalósítása érdekében az első lépést csak 1863-ban tették meg, amikor az Adventista Egyház hivatalosan is megalakult.
1877 áprilisában a Health Reformer egyik cikkében E.G.White a következőket írta: "Az igaz mértékletesség arra tanít minket, hogy teljes mértékben tartózkodjunk attól, ami káros és arra, hogy értelmes módon csak egészséges és tápláló élelmiszereket fogyasszunk."

Nem sokkal azután az egyház megalapította az Amerikai Egészség és Mértékletesség Ügyosztályt, mely később nemzetközi jellegűvé vált. 1893-ban az egyház orvosi munkájának felügyelete, J.H.Kellogg, és M.D. elnöksége alatt megszervezték a H.N.Adventista Egyház Orvosi Misszióját és Önkéntes Szervezetét.
Később, a Generál Konferencia törekvése, hogy ezt a többé-kevésbé önálló szervezetet szorosabb felekezeti befolyás alá helyezze, felekezeti kötelékeiből való kivonását eredményezte. 1905-ben megszervezték a Generál Konferencia Orvosi Missziójának Ügyosztályát. A mértékletességi munka vezetése az elején az Amerikai Mértékletességi Egyesület hatókörébe tartozott, később pedig egy különálló Mértékletességi Ügyosztály vette át.
Az Orvosi Misszió Ügyosztálya-megnevezés idővel megváltozott: a Generál Konferencia Orvosi Ügyosztálya megnevezést kapta, s végül a hatvanas évek végén újabb változtatásokon ment át, míg végül a szervezet megnevezése Egészségügyi Ügyosztály lett.
1996-ban az Észak-Amerikai Divízió tanácsára az Egészség és Mértékletesség Ügyosztálya megnevezést megváltoztatták: Adventista Egészségügyi Szolgálat Ügyosztálya nevet kapta.

Az egyház egészségügyi szolgálatában dolgozó vezető munkakörének bemutatása

- Szakképzettség, rátermettség

Komolyan figyeljen saját egészségére, és ugyanolyan komoly érdeklődést tanúsítson az egészségügyi neveléssel és az ilyen jellegű evangélizációval kapcsolatban is. Ugyanakkor jó vezetőkészséggel kell rendelkeznie és az egyházi tagságával is rendben kell lennie.

- Kötelességei (felelősségei)

A következő részletes munkaköri leírás rámutat a lehetőségek egész sorára, melyekkel az egészségügyi szolgálatban dolgozó vezető szembekerülhet. A vezető, az egészségügyi szolgálat bizottságával való együttműködése során meghatározhatja azokat a jellegzetes feladatokat, amelyek lehetővé teszik minden gyülekezet és közösség szükségleteinek felismerését.

1. Az egészség fontosságának tudatosítása

Ezek az alkalmak segítik az embereket abban, hogy felismerjék és tudatosítsák saját egészségük szükségleteit és azokat az elérhető forrásokat, amelyek segítségével megfelehetnek a felmerülő szükségleteknek.

Mindennek társadalmi szinten történő tudatosítása:
Egészségmegőrző és felülvizsgáló (ellenőrző) alkalmak megtervezése által, az újságban közölt különböző cikkek, tévé és rádió műsorok, nyilvános reklámok, egészség expók, vagy különböző nemzetközi, egészséggel kapcsolatos rendezvényekkel (The Great Amerikan Smokeout; World Health Day; The National Cholesterol-Screening Program) való együttműködések által.
Az ilyen alkalmak célja:
- a résztvevőkben tudatosítani az egészség fontosságát,
- vonzóvá tenni az adventista egyházat a társadalom számára;
- barátság alakuljon ki a gyülekezet és a társadalom tagjai között.

Közösségi, egyház szinten történő tudatosítás:

Az egyház naptárában előre meghatározott és kitűzött, az egészség ügyosztálynak szánt napok megtervezése és folyamatos irányítása:
- A Mértékletesség Napja (Temperance Emphasis Day) - általában február utolsó szombatján. Ezeken az alkalmakon az istentiszteletnek és minden más szolgálatnak hangsúlyoznia kell a kábítószer nélküli életet. A Listen, és a The Winner folyóiratokban meghirdetett kampányokat is támogatni kell ezen alkalmakkor.
- AZ Egészségre Nevelés Napja (Health Education Emphasis Week) - általában október első hetében kezdődik és második hetéig tart). Ebben az időszakban különböző istentiszteleteket, jellegzetes szemináriumokat, kiállításokat, egészségmegelőző és más ilyen jellegű alkalmakat tartanak. A Vibrant Life (az egyház külmissziós célú folyóirata) által előírt kampányok is előtérbe kerülnek.
- AZ Egészségügyi Szolgálat Napja (adományokkal)- általában december második szombatján.


2. Az egészség megőrzése/betegségek megelőzése

A betegségmegelőző, egészségmegőrző programok célja:
- az életmód megváltoztatásához szükséges információk és stratégiák közlése;
- a jelenlevők ösztönzése arra, hogy életmódjukat megváltoztassák;
- a résztvevők támogatása és bátorítása a változások meghozásában;
- életszínvonaluk és élethosszuk megjobbítása;
- segíteni a résztvevőket abban, hogy megértsék a test, a lélek és az elme közötti összhang fontosságát.

AZ egészségügyi szolgálat vezetőjének a betegségmegelőző és egészségmegőrző területen a következő feladatokat kell ellátnia:
- -Egy 1-5 évre szóló, ciklikusan ismétlődő, úgy egyháztagok, mint a szélesebb értelemben vett társadalom tagjai számára szervezett programok megtervezése, irányítása. Ilyen programok a dohányzás leszoktató tanfolyamok, a szenvedélyfüggőség megelőzése és az attól szabadulni vágyok támogatása, a Hív vírus okozta betegség súlyosságának és terjedési módjának ismertetése, helyes táplálkozásra nevelés, főző tanfolyamok, testsúly szabályozó programok, stressoldó programok, a fizikai kondíció megőrzésére való nevelés, az alkalmazottak jólétére való nevelés, a hátgerinc ferdülések veszélyének csökkentése és a szülőségre, családi életre való felkészítés programja.
- Részt kell vennie az egészségügyi vezetők kiképzésére egyházterületi vagy unió-szinten megszervezett szemináriumokon és támogatnia kell mások részvételét is, hogy az egészségügyi munkát minél többen végezhessék.


3. Az egészséggel kapcsolatos információk közlése (Egészség Közlés, Ismertetés)/ Hídépítő, kapcsolatlétesítési alkalmak.

Ezeket az alkalmakat és tevékenységeket úgy tervezték meg, hogy az egészséget ne csak biológiai és testi/fizikai vonatkozásában értsék meg az emberek, hanem betekintést nyerjenek annak lelki és társadalmi területeire is.

A célok a következők lehetnek:
1. Résztvenni olyan alkalmak megtervezésében, amelyeknek társadalmi/lelki jellegük is van. Ilyenek, az:
- Egyéni Bibliatanulmányozási alkalmak megtartása-egészséggel kapcsolatos témákról;
- Baráti, közös vacsorák, szervezése;
- A tábori összejövetelekre tervezett egészségről szóló előadások;
- A lakosság egészségmegőrző programjainak fejlesztése.

2. Támogatni és serkenteni az embereket arra, hogy a folyóiratokat és E. G. White könyveit olvassák a kis összejöveteleken és az egyház egészségügyi programjainak keretein belül. A felolvasandó anyag a következőkből kellene álljon:
- Különböző folyóiratokból(Vibrant Life, Listen, The Winner);
- Ellen White könyveiből(mint a The Ministry of Healing, Temperance, Welfare Ministry, Counsels on Health, Counsels on Diet and Foods);
- Az egészség üzenetét tartalmazó könyvekből. Ilyen a Legacy, mely a Loma Linda-i Egyetemről szól.


4. Speciális/különleges nevelő tevékenységek

Ezeknek a tevékenységeknek a célja nem más, mint az életmódváltozás folyamatosságának fenntartása és biztosítása azáltal, hogy rendszeresen közöljük az emberekkel a legújabb információkat(felfedezéseket);a közös tanulás és növekedés eredménye, hogy erőben részesülünk. Különleges célok lehetnek:

Egy vagy több olyan különleges tevékenység megtervezése és irányítása, mint:
- A szombatiskola és az istentisztelet közötti szünetben, diapozitívek, filmek vagy poszterek segítségével bemutatott egészség-programok;
- Olyan istentiszteletek megtartása, melyeknek témája nem más mint az egészség;
- A társadalom támogatását szolgáló tevékenységek, területi és önkéntes egészségügyi ügynökségek segítségével;
- Diapozitív- és filmprogramok;
- A szomszédság egészségügyi ellátása és felügyelte;
- Egészség-/Bibliatanulmányozó sorozatok;
- Mozgó vérellátó központok;
- Egészségügyi irodalmat tartalmazó polcok;
- Menedékhelyek;
- Sétáló, kocogó, vagy egészség klubok;
- A fogászati ellátás (egészség) biztosítása;
- Szellemi egészség támogatása;
- Rádió műsorok;
- Egészség expók;
- Egészség megőrző központok.

Az egészségügyi üzenet megismertetése az új tagokkal.
Ez a következő képen érhető el:
- Minden új tag számára elérhetővé tesszük a "Jó egészség egyetlen csomagban"( Good Health in One Package) című, a The Health Conectionban található iratot, mely megmagyarázza az egészség és mértékletesség 8 alpelvét (az új tagok számára felhasználható forrásanyagok bővebb jegyzékének áttekintéséhez lásd a 4. fejezetet).
- Meghívjuk az új tagokat a régi tagok otthonába és közös vacsorákra, hogy így megismerkedhessenek a vegetáriánus ételekkel.
- AZ E. G. White klasszikus, egészégről szóló műveit kölcsön adjuk, vagy odaajándékozzuk az új tagoknak.
- Meghívjuk őket tábori összejövetelekre és jellegzetes egészségügyi rendezvényekre.
- Felkérjük az új tagokat, hogy vegyenek részt a helyi gyülekezet egészségügyi szolgálatának külmissziós programjaiban.
- AZ új tagokat az egyházterület által támogatott egészéggel kapcsolatos kiképző szemináriumokra küldjük.

A fiatalokat biztatni kell, hogy támogassák jelenlétükkel az egészségügyi szolgálat egészségre és mértékletességre nevelő programjait.
- A tizenévesek számára ez nem más, mint az Adventist Youth to Youth (AY2Y) program.
- A főiskolai hallgatók programja: Collegiate Adventists for Better Living (CALB).
- Collegiate Adventist Youth to Youth.
(Bővebb informécióért foduljon az Andréws University (616) 471-3558-keretén belül működő Szenvedélyk Megelőze Intézményhez)


5. Feljegyzések és jelentések

Feljegyzéseket kell készíteni a különböző programokról és tevékenységekről és negyedévente jelenteni kell a gyülekezet és az egyházterületi egészségügyi szolgálat vezetőjének. A jelentéseknek a következőket kell tartalmaznia:
- Az egészségügyi programokon résztvevők számát (minden megtartott alkalommal megszámoljuk a résztvevőket);
- A társadalom/közösség tagjainak ezt követő tevékenységeit;
- Bevételeket és kiadásokat;
- Az egészségügyben dolgozó egyháztagok nevét(orvosok, fogorvosok, ápolók, kb. terapeuták és mások).

főoldal